NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd.)

การรับรองเอกสาร NAATI คืออะไร : การรับรองเอกสาร National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd. หรือ NAATI คือการรับรองเอกสารรูปแบบหนึ่ง ที่จะนิยมแปลและรับรองกันเพื่อนำไปใช้ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยองค์กร Naati ของประเทศออสเตรเลีย จะจัดสอบเพื่อออก license ให้ผู้แปล ในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย ชมรายละเอียดของการแปลและรับรองเอกสาร Naati เพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.naati.com.au หากท่านได้รับการร้องขอให้มีการแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร NAATI ท่านสามารถนำมาให้ทางบริษัทของเราดำเนินการแปล และรับรองได้ เราดำเนินการในรูปแบบ บริษัทจำกัด ให้บริการรับรองเอกสาร NAATI ของแท้ น่าเชื่อถือไว้ใจได้ ในราคายุติธรรม รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องติดต่อไปต่างประเทศให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายแพง

บริการ แปลเอกสาร NAATI ของ iLC (International Language Center) ดีอย่างไร :ในอดีตลูกค้าจำนวนไม่น้อย ที่ต้องการแปลเอกสาร NAATI จะต้องไปติดต่อกับนักแปล NAATI ที่ต่างประเทศ เพื่อขอใ้ช้บริการ ซึ่งข้อเสีย แน่นอนก็คือ ค่าใช้จ่ายสูง ติดต่อยาก และเสียเวลานาน บริษัท แปลเอกสาร ไอแอลซีทรานสเลชั่น ทราบถึงความไม่สะดวกสบายของลูกค้าในจุดนี้ดี จึงจัดการให้มีตราประทับรับรอง NAATI ขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าได้ใ้ช้บริการอย่างสะดวก สบาย และ ที่สำคัญ ประหยัดกว่า

 1. เราดำเนินการในรูปแบบ บริษัท ให้บริการแปลและรับรองเอกสาร Naati ที่ถูกต้องไว้ใจได้

 2. บริการของเรา รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง ฉับไว เชื่อถือได้ เหมือน ทุกๆ บริการแปลและรับรองเอกสาร ของเราที่ผ่านมา


ลูกค้าประเภทใด ที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการ รับรองเอกสาร NAATI กับเราได้บ้าง : ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศสามารถ ติดต่อเพื่อขอรับบริการแปลเอกสาร NAATI กับเราได้ เพราะ ตราประทับเป็นที่ยอมรับ รับรองได้ทั่วโลกอยู่แล้ว อยู่ที่ใด ก็ใช้บริการได้เหมือนกัน “ในปัจจุบัน มีลูกค้าจากต่างประเทศติดต่อเราเข้ามาตลอด เพราะการจ้างแปล NAATI ในประเทศไทยนั้น จะมีราคาถูกกว่า และเรามีบริการ ที่สะดวกสบาย จัดส่งเอกสารไปให้ท่านที่ต่างประเทศได้ ”


หากท่านต้องการจะใช้บริการ รับแปลเอกสาร Naati ของเรา ต้องทำอย่างไร : ท่านสามารถติดต่อและส่งเอกสาร เข้ามาหาเราได้ตามปกติ หลายช่องทางการติดต่อ และแจ้งความจำนงเข้ามาถึงบริการที่ท่านต้องการใช้ เมื่อได้รับเอกสารแล้ว เราจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดทั้งหมดกลับไปให้ท่านเพื่อดำเนินการให้บริการต่อไป

​ทำไมจึงต้องเลือกแปลกับ iLC (International Language Center)

 1. บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ - ไทย ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งได้รับใบอนุญาตการประกอบอาชีพ แปลเอกสารและล่ามจากประเทศออสเตรเลีย (NAATI - National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) สามารถตรวจสอบใบอนุญาต ได้ที่ https://www.naati.com.au/ ดังนั้นเอกสารแปล NAATI สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศออสเตรเลียได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานทูต

 2. ชิ้นงานคุณภาพ นอกจากเอกสารแปลจะได้รับการรับรองการแปลที่ถูกต้องของ NAATI แล้ว เอกสารต้นฉบับที่ถูกทำสำเนาจะได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจาก Justice of the Peace ด้วย (เฉพาะสาขาในไทยเท่านั้น)

 3. เราเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ เรามีการเก็บประวัติลูกค้าไว้ในระบบของบริษัทก่อนให้บริการเสมอ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทางเราจะไม่ส่งเอกสารสำคัญที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ากับบุคคลอื่น หากมีบุคคลอื่นขอรับเอกสารแปลแทนจะต้องได้รับการยืนยันจากทางลูกค้าก่อนเสมอ

 4. ตรงต่อเวลา เราส่งมอบงานแปลให้ลูกค้าตามมาตรฐานเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้ลูกค้านำงานแปลไปใช้ต่อได้อย่างตรงเวลา

ประเภทงานแปลที่ให้บริการ

 • แปลเอกสารราชการสำคัญต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบรับรองโสดประเทศต่างๆ ทะเบียนสมรส ใบหย่า
  ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองต่างๆ

 • แปลเอกสารสัญญาต่างๆ อาทิเช่น สัญญาซื้อขาย เช่าซื้อ สัญญารับเหมา และอื่นๆ

 • แปลเอกสารคู่มือการใช้งานทุกประเภท อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

 • แปลจดหมายธุรกิจ จดหมายส่วนตัว จดหมายเพื่อไว้ติดต่อกับหน่วยราชการต่างๆ

 • แปลงานข่าว งานบทความ วิทยานิพนธ์ หรืออื่นๆ ตามความต้องการ

 • แปลงานกฎหมาย งานเคมี วิศวกรรม และงานเทคนิคอื่นๆ

 • แปลงานด้านทางการแพทย์ เภสัชกร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • งานแปลเอกสารต่างๆตามความจำเป็น

National Accreditation Authority for Translators and Interpreters​From Wikipedia, the free encyclopedia

The National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd (known as NAATI) is the national standards and accreditation body for translators and interpreters in Australia. NAATI's mission, as outlined in the NAATI Constitution, is to set and maintain high national standards in translating and interpreting to enable the existence of a pool of accredited translators and interpreters responsive to the changing needs and demography of the Australian community. The core focus of the company is issuing certification for practitioners who wish to work as translators and interpreters in Australia.

NAATI CERTIFICATION : NAATI certification provides quality assurance to the consumers of translators and interpreting services and gives credibility to agencies that engage certified practitioners.


Certified Conference Interpreter : Suitable for international or high level events and meetings involving conference type settings, which require consecutive or simultaneous interpreting. Use of conference interpreting booths and equipment are often required by the interpreter to deliver interpreting services.


Certified Interpreter : Suitable for specialisations such as health, legal and formal proceedings. Also suitable for general conversations and interpreting non-specialist dialogues.


Certified Provisional Interpreter : Suitable for general conversations and interpreting non-specialist dialogues.


Recognised Practising Interpreter : Granted in emerging languages or languages with low community demand for which NAATI does not offer certification. Interpreters with this credential have recent and regular experience as an interpreter and are required to complete regular professional development. Suitable for general conversations and interpreting non-specialist dialogues.In a small number of cases Recognised Practicing Interpreter may also be provided as an interim arrangement in established languages where interpreters have been trained but testing is not currently available.

PREVIOUS NAATI CREDENTIALS : There are some interpreters who are yet to transition to the new certification scheme introduced by NAATI in January 2018. If there are no transitioned interpreters available, interpreters who hold older NAATI credentials, starting with the highest old credential available. While these credentials do not have all the benefits of the new NAATI certification scheme, they do remain valid. These credentials are;

 • Senior Conference Interpreter

 • Conference Interpreter

 • Professional Interpreter

 • Paraprofessional Interpreter

 • Recognition


NIL CREDENTIALED : Some interpreters hold none of the credentials outlined above and are referred to by the Translating and Interpreting Service (TIS National)[1] to as ‘Nil credentialed’. This generally occurs in very low demand languages where NAATI offers neither certification nor recognised practising status.


ORGANISATION STRUCTURE : NAATI is a not-for-profit company, limited by guarantee, incorporated in Australia under the Corporations Act 2001. The company is owned jointly by the Commonwealth, State and Territory governments of Australia. and is governed by a Board of Directors, who are appointed by the owners. The members of NAATI are the nine ministers who are responsible for multicultural affairs and/or citizenship in the Commonwealth, State and Territory governments. Members may appoint a representative to exercise any of their powers in relation to NAATI. These Member Representatives are separate to the NAATI board of directors.


OPERATIONAL FUNCTIONS : NAATI provides eight key services to assist people to gain and maintain a credential to work as a translator or interpreter in Australia. These services include:

 • Testing for NAATI certification

 • Credentialed Community Language Test - language ability assessment at a community level, commonly used for immigration points in Australia.

 • Community Language Aide - a test used in the public or private sector which recognises language ability in the workplace for the purpose of gaining a language allowance.

 • Skills assessments for migration purposes

There are two types of NAATI credentials – Certification and Recognised Practicing

NAATI certification is an acknowledgement that an individual has demonstrated the ability to meet the professional standards required by the translation and interpreting industry. NAATI assesses practitioners and aspiring translators and interpreters against these standards so that English speaking and non-English speaking Australians can interact effectively with each other.

There are a couple of different ways you can gain NAATI accreditation, including:

NAATI recognition is granted in emerging languages or languages with very low community demand for which NAATI does not offer certification. Recognised Practising Translators or Interpreters meet the minimum experience and ability to interact as translator or interpreter with the Australian community and has recent and regular experience with no defined skill level.

The NAATI Recognised Practicing credential is not offered in languages where there is a pool of certified practitioners or if NAATI offers certification testing on a regular basis for that language,


OUTLINE OF NAATI CREDENTIALS​ : Under NAATI's current system, there are ten different types of credentials. These are listed in the table below.

NAATI certification for Translator is usually awarded in one of the following directions:

NAATI certification for interpreters is awarded in both directions.

Occasionally, NAATI has awarded a credential in a language combination that does not feature English at the Conference Interpreter or Advanced Translator level e.g. Advanced Translator French to German or Conference Interpreter (Senior) French to/from Russian. This sort of accreditation can only be awarded on the basis of a professional membership of an international association such as AIIC or AITC.


​EXAMPLE OF THE KIND OF DOCUMENT NEEDING A NAATI-CERTIFIED TRANSLATION : Translations by a NAATI-certified translator are generally required by government authorities for immigration-related official documents, such as:

- Payslips

- Academic Transcripts

- Bank Statements

- Birth Certificates

- Marriage Certificates

- Death Certificates

- Driving Licences

- Divorce Certificates

- Police Checks

- Educational Qualifications


ที่มา https://www.naati.com.au/

หากท่านต้องการจะใช้บริการ รับแปลเอกสาร NAATI ของเรา ต้องทำอย่างไร ท่านสามารถติดต่อและส่งเอกสาร เข้ามาหาเราได้ตามปกติ หลายช่องทางการติดต่อ และแจ้งความจำนงเข้ามาถึงบริการที่ท่านต้องการใช้ เมื่อได้รับเอกสารแล้ว เราจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดทั้งหมดกลับไปให้ท่านเพื่อดำเนินการให้บริการต่อไป NAATI กรุงเทพมหานคร, NAATI กระบี่, NAATI กาญจนบุรี, NAATI กาฬสินธุ์, NAATI กำแพงเพชร, NAATI ขอนแก่น, NAATI จันทบุรี, NAATI ฉะเชิงเทรา, NAATI ชลบุรี, NAATI ชัยนาท, NAATI ชัยภูมิ, NAATI ชุมพร, NAATI เชียงราย, NAATI เชียงใหม่, NAATI ตรัง, NAATI ตราด, NAATI ตาก, NAATI นครนายก, NAATI นครปฐม, NAATI นครพนม, NAATI นครราชสีมา, NAATI นครศรีธรรมราช, NAATI นครสวรรค์, NAATI นนทบุรี, NAATI นราธิวาส, NAATI น่าน, NAATI บึงกาฬ, NAATI บุรีรัมย์, NAATI ปทุมธานี, NAATI ประจวบคีรีขันธ์, NAATI ปราจีนบุรี, NAATI ปัตตานี, NAATI พระนครศรีอยุธยา, NAATI พังงา, NAATI พัทลุง, NAATI พิจิตร, NAATI พิษณุโลก, NAATI เพชรบุรี, NAATI เพชรบูรณ์, NAATI แพร่, NAATI พะเยา, NAATI ภูเก็ต, NAATI มหาสารคาม, NAATI มุกดาหาร, NAATI แม่ฮ่องสอน, NAATI ยะลา, NAATI ยโสธร, NAATI ร้อยเอ็ด, NAATI ระนอง, NAATI ระยอง, NAATI ราชบุรี, NAATI ลพบุรี, NAATI ลำปาง, NAATI ลำพูน, NAATI เลย, NAATI ศรีสะเกษ, NAATI สกลนคร, NAATI สงขลา, NAATI สตูล, NAATI สมุทรปราการ, NAATI สมุทรสงคราม, NAATI สมุทรสาคร, NAATI สระแก้ว, NAATI สระบุรี, NAATI สิงห์บุรี, NAATI สุโขทัย, NAATI สุพรรณบุรี, NAATI สุราษฎร์ธานี, NAATI สุรินทร์, NAATI หนองคาย, NAATI หนองบัวลำภู, NAATI อ่างทอง, NAATI อุดรธานี, NAATI อุทัยธานี, NAATI อุตรดิตถ์, NAATI อุบลราชธานี, NAATI อำนาจเจริญ